Építkezéshez, felújításhoz

Bizonyára ismeri a mondást: „Az első házat az ellenségemnek, a másodikat a barátomnak, a harmadikat magamnak építem.” Miért építkezne többször, ha már az első is jól sikerülhet? Az Építési Műszaki Ellenőr, az Ön „bizalmasa” az építkezés során, hiszen képes megbízója fejével gondolkodni, ugyanakkor önálló rálátással szakmailag felügyelni az építőipari feladatokat akár az ötlettől a megvalósulásig.

Mit nyújt Önnek az Építési Műszaki Ellenőr?

  • Szabadságot és biztonságérzetet az építkezés/felújítás teljes időszakában, hogy Önnek a lehető legkevesebb időt kelljen a munkájától és családjától távol töltenie
  • Az Ön igényeinek, akaratának képviseletét és érvényesítését a szakipari mérnököknél, vállalkozóknál
  • Az elvárt minőségi kritériumoknak megfelelő teljesítést, hiszen mindig egy lépéssel a tervezők, kivitelezők előtt jár, mivel külső szemlélőként hamarabb veszi észre a hibákat, eltéréseket vagy a hibamegelőzés lehetőségeit
  • Szervezett, átlátható, nyomon követhető munkavégzést az építkezés/felújítás teljes időszakában az eredményes kooperációnak köszönhetően
  • Pontos adminisztrációt, mely elengedhetetlen eleme az esetleges későbbi bizonyítási eljárásoknak

Mikor kell megbíznia Építési Műszaki Ellenőrt és az építkezés mely szakaszában kezdje meg tevékenységét?

Akkor javasoljuk Építési Műszaki Ellenőr megbízását, ha Ön úgy ítéli meg, hogy építőipari szakismeretének részleges vagy teljes hiánya, illetve más irányú elfoglaltsága miatt nem áll módjában az építkezés, felújítás legfőbb kockázatait maradéktalanul elhárítani, veszélyeztetve ezzel a beruházásra fordítandó anyagi forrását, a biztos megélhetési és családi hátteret, vagy akár egészségi állapotát is.

Építési Műszaki Ellenőr bevonása legkésőbb a munkálatok megkezdése előtt javasolt. Ideális esetben Ön már a gondolat megfogalmazásának időpontjában konzultál Építési Műszaki Ellenőrével, hiszen elképzeléseit, igényeit kezdettől fogva a megvalósíthatóság tükrében vizsgálhatja felül. Az Építési Műszaki Ellenőrök rendelkeznek alapvető jogi, pénzügyi és minőségügyi ismeretekkel, ennek köszönhetően kiváló segítséget nyújtanak egy vállalkozói szerződés átvilágításához, a pontos hatósági ügyintézésekhez, vagy akár a legmegfelelőbb hitelkonstrukció, Uniós támogatás kiválasztásának döntés-előkészítéséhez.

Milyen feladatai vannak az Építési Műszaki Ellenőrnek?

Az Építési Műszaki Ellenőr az Ön helyszíni megbízottja, aki az építtető, beruházó képviseletében az építési-szerelési munka folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíti az építési beruházást, az Ön igényeinek megfelelő, szakszerű és gazdaságos megvalósítást. Elsődleges feladata a hibák és hiányosságok megelőzése, ami a megfelelő szakmai tudással, gyakorlattal, az előírások betartatásával és a folyamatos ellenőrzési tevékenységgel biztosítható. Hiba és hiányosság észlelésekor az építtető értesítése mellett – a vállalt szerződéses kötelezettségei szerint – a szükséges intézkedéseket is meg kell tennie.

Mire figyeljen az Építési Műszaki Ellenőr kiválasztásakor?

A jogszabályi előírásoknak való megfelelésen túl elsősorban a megvalósítandó beruházáshoz szükséges, sajátos műszaki ismeretek és a személyi alkalmasságra utaló jelek alapján érdemes kiválasztania az Építési Műszaki Ellenőrt.

Figyelem! Építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési-szerelési munkában sem szakértői, sem kivitelezési, sem pedig anyagbeszállítói tevékenységet nem végezhet.

Találja meg az Önnek legmegfelelőbb Építési Műszaki Ellenőrt az Ellenőrkereső adatbázisunkban.